آنزیم های منعقد کننده شیر | CyBeR_shop
دسته بندی

Share

» :: آنزیم های منعقد کننده شیر

آنزیم های انعقادی شیر از منابع مختلفی تهیه می شوند که مهمترین و قدیمی ترین آن مایه پنیر )رنت( می باشد که با منشا حیوانی است . اما به
دلیل کاهش میزان تولید آن سعی شده از جایگزین های میکروبی ٬گیاهی و طیور استفاده شود . که این جایگزین ها باید دارای پروتئاز اسیدی باشند
.
در شیرخام پروتئاز هایی نیز حضور دارند که دارای فعالیت آنزیمی پایینی هستند که البته در انعقاد نقشی ندارند زیرا سبب هیدرولیز B کازئین به
گاما کازئین می شوند . اما برخی باکتری های گرم منفی سایکروتروف گونه هایی از سودوموناس ٬ آلکالیجنس و فلاوو باکترییوم در شیر خام
حضور دارند که با پروتئاز های خود سبب هیدرولیز کازئین به ترکیبات پارا کاپا کازئین مانند و انعقاد می شوند .
اساس انعقاد آنزیمی شیر به حساسیت کاپا کازئین و حضور یون کلسیم بستگی دارد .پس از شکسته شدن کاپا کازئین در حضور آنزیم و به هم
ریختن ساختار آن میسل ها تجمع کرده ودر هم فرو می روند و تشکیل دلمه می دهند و انعقاد رخ می دهد ..........

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.

با تشکر از شما دوست عزیز

خرید و دانلود محصول

1397/03/04
آنزیم های منعقد کننده , آنزیم , منعقد کننده , شیر , صنایع غذایی , منعقد کننده شیر